กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ จากทางกรมจัดหางาน !!! #

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

        ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ประกาศขอยกเลิกการโอนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน จากเดิมที่จะมีการโทรศัพท์แจ้งเพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเอเอฟซีไทยโคเรียจำกัด เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์แจ้งให้มาชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินที่กรมการจัดหางานที่เดียวเท่านั้น 
        เพื่อปรับปรุงระบบการชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่โอนเงินไปก่อนหน้านั้นแล้ว ให้เก็บสลิบการโอนเงินไว้ เพื่อมาแสดงในวันเดินทาง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน