กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  แผนการรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ประจำปี 2556 #

 

 

 

      แผนการรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ประจำปี 2556
       เผยแพร่โดย WWW.epsthailand.wordpress.com
ประเภทการสอบ ประเภทกิจการ จำนวน ประกาศรับสมัคร รับสมัคร ทดสอบ ประกาศผล  จำนวนสมัคร    สอบทักษะ
ปกติ PBT-14     อุตสาหกรรม 2,000 เดือน 3       วันที่ 15    เดือน 4 วันที่ 1 -4    เดือน 6   วันที่ 2 เดือน 6       วันที่ 14 930*
    ก่อสร้าง 1,600
    เกษตรและปศุสัตว์ 2,700
พิเศษ CBT     เดือน2, 4,    7, 9 เดือน 2, 5, 8, 10  เดือน 3, 6, 9, 11     เดือน 3, 6,   9, 11  
สอบทักษะ อุตสาหกรรม/ก่อสร้าง/เกษตร เดือน 6 วันที่ 14 เดือน 6        วันที่ 24-27 เดือน 7            วันที่ 27-31 เดือน 8            วันที่ 9 650/140/140*
                 
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม      
*** ตัวเลขโดยการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง