กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  สถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบในการตรวจโรค #
รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบในการตรวจโรค

ลำดับ

สถานพยาบาล

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

*ศิริราช

กรุงเทพฯ

รัฐบาล

2

*จุฬาลงกรณ์

กรุงเทพฯ

รัฐบาล

3

*ราชวิถี

กรุงเทพฯ

รัฐบาล

4

*รามาธิบดี

กรุงเทพฯ

รัฐบาล

5

*เจริญกรุงประชารักษ์

กรุงเทพฯ

รัฐบาล

6

*เลิดสิน

กรุงเทพฯ

รัฐบาล

7

*เวชศาสตร์เขตร้อน

กรุงเทพฯ

รัฐบาล

8

*โรงพยาบาลกลาง

กรุงเทพฯ

รัฐบาล

9

*โรงพยาบาลตำรวจ

กรุงเทพฯ

รัฐบาล

10

*นพรัตน์ราชธานี

กรุงเทพฯ

รัฐบาล

11

*พระมงกุฎเกล้า

กรุงเทพฯ

รัฐบาล

12

*วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

กรุงเทพฯ

รัฐบาล

13

ศรีวิชัย

กรุงเทพฯ

 

14

เมโย

กรุงเทพฯ

 

15

กรุงธน 1

กรุงเทพฯ

 

16

มงกุฎวัฒนะ

กรุงเทพฯ

 

17

รัชดาคลีนิค สหคลีนิค

กรุงเทพฯ

 

18

ศรีวิชัย 2

กรุงเทพฯ

 

19

หัวเฉียว

กรุงเทพฯ

 

20

สินแพทย์

กรุงเทพฯ

 

21

ศรีสยาม

กรุงเทพฯ

 

22

ปิยะเวท

กรุงเทพฯ

 

23

บำรุงราษฎร์

กรุงเทพฯ

 

24

บางนา 1

กรุงเทพฯ

 

25

สุทธิรักษ์คลินิกเวชกรรม

กรุงเทพฯ

 

26

เปาโล เมโมเรียล  โชคชัย 4

กรุงเทพฯ

 

27

เพชรเวช

กรุงเทพฯ

 

28

มิชชั่น

กรุงเทพฯ

 

29

เดชา

กรุงเทพฯ

 

30

เซนต์หลุยส์

กรุงเทพฯ

 

31

*ศรีนครินทร์

จ.ขอนแก่น

รัฐบาล

32

ศูนย์การแพทย์ รพ.ราชพฤกษ์

จ.ขอนแก่น

 

33

ขอนแก่น ราม

จ.ขอนแก่น

 

34

*ขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

รัฐบาล

35

เอกชล

จ.ชลบุรี

 

36

ชลเวช

จ.ชลบุรี

 

37

*ชุมพร

จ.ชุมพร

รัฐบาล

38

ชัยภูมิรวมแพทย์ 

จ.ชัยภูมิ

 

39

ชัยภูมิ-ราม

จ.ชัยภูมิ

 

40

เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

จ.เชียงราย

 

41

โอเวอร์บรู๊ค

จ.เชียงราย

 

42

*เชียงรายประชานุเคราะห์

จ.เชียงราย

รัฐบาล

43

ลานนา

จ.เชียงใหม่

 

44

*นครพิงค์

จ.เชียงใหม่

รัฐบาล

45

*มหาราช นครเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

รัฐบาล

46

เชียงใหม่ราม

จ.เชียงใหม่

 

47

เชียงใหม่ใกล้หมอ

จ.เชียงใหม่

 

48

*มหาราช  นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

รัฐบาล

49

เซนต์เมรี่

จ.นครราชสีมา

 

50

ป. แพทย์

จ.นครราชสีมา

 

51

กรุงเทพราชสีมา

จ.นครราชสีมา

 

52

*ค่ายสุรนารี

จ.นครราชสีมา

รัฐบาล

53

บัวใหญ่รวมแพทย์

จ.นครราชสีมา

 

54

*สวรรค์ประชารักษ์

จ.นครสวรรค์

รัฐบาล

55

*สุไหงโก – ลก

จ.นราธิวาส

รัฐบาล

56

เอกชน บุรีรัมย์

จ.บุรีรัมย์

 

57

*ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

จ.ปทุมธานี

รัฐบาล

58

กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

จ.ปทุมธานี

 

59

นวนคร

จ.ปทุมธานี

 

60

พิษณุเวช

จ.พิษณุโลก

 

61

*พุทธชินราช

จ.พิษณุโลก

รัฐบาล

62

รัตนเวช 2

จ.พิษณุโลก

 

63

พะเยา ราม

จ.พะเยา

 

64

แพร่ – ราม

จ.แพร่

 

65

กรุงเทพ ภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

 

66

*ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด

รัฐบาล

67

ร้อยเอ็ด ธนบุรี

จ.ร้อยเอ็ด

 

68

กรุงเทพจุรีเวช

จ.ร้อยเอ็ด

 

69

*ราชบุรี

จ.ราชบุรี

รัฐบาล

70

*อานันทมหิดล

จ.ลพบุรี

รัฐบาล

71

*ลำปาง

จ.ลำปาง

รัฐบาล

72

เขลางค์นคร – ราม

จ.ลำปาง

 

73

ตงศิริคลินิคเวชกรรม

จ.สกลนคร

 

74

*สกลนคร

จ.สกลนคร

รัฐบาล

75

รักษ์สกล

จ.สกลนคร

 

76

*วานรนิวาส

จ.สงขลา

รัฐบาล

77

*สงขลา

จ.สงขลา

รัฐบาล

78

*สงขลานครินทร์

จ.สงขลา

รัฐบาล

79

กรุงเทพ หาดใหญ่

จ.สงขลา

 

80

เอกชัย

จ.สมุทรสาคร

 

81

ธนบุรี – อู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี

 

82

*หนองคาย

จ.หนองคาย

รัฐบาล

83

หนองคาย – วัฒนา

จ.หนองคาย

 

84

*พระนครศรีอยุธยา

จ.อยุธยา

รัฐบาล

85

ชัยเกษมการแพทย์

จ.อุดรธานี

 

86

นอร์ท อีสเทอร์น – วัฒนา

จ.อุดรธานี

 

87

ปัญญาเวชอินเตอร์ 

จ.อุดรธานี

 

88

เอกอุดร

จ.อุดรธานี

 

89

*ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

จ.อุดรธานี

รัฐบาล

90

*อุดรธานี

จ.อุดรธานี

รัฐบาล

91

รัตนแพทย์

จ.อุดรธานี

 

92

*สรรพสิทธิประสงค์

จ.อุบลราชธานี

รัฐบาล

93

ราชเวช อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

 


***เอกสารที่ใช้ในการตรวจโรค
 -สำเนาบัตรประชาชน
 -สำเนาพาสปอร์ต
 -รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ
 -ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรค 1,500 - 1,600 บาท