กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  รายชื่อนักเรียนสาขาเชียงรายที่สอบก่อสร้างผ่าน #
รายชื่อนักเรียนสอบผ่าน CBT  ก่อสร้าง    
ลำดับ ชื่อ สกุล รุ่น เบอร์ไทร รหัสสอบ อ่าน ฟัง รวม
1 นายจรูญ พัฒนพูนผล 13/9 083-3191095 50700054 44 88 132
2 นายวิเชียร วนาพงษ์สกุล 13/7 085-7208541 50700063 60 68 128
3 นายองอาจ แย่เบียน 13/9 089-8350505 50700055 48 76 124
4 นายญัฐกิตต์ หลวงอาด 13/5 080-0312942 50700051 64 56 120
5 นายสมศักดิ์ แซ่เติ๋น 13/8 087-5208007 50700056 64 56 120
6 นายอาชอง เปียเช 13/11 090-4741713 50700047 44 72 116
7 นายทรงยศ แซ่ซ้อง 13/17 087-1830480 50700057 52 64 116
8 นายรังสรรค์ อยู่ลืม 13/9 085-0614863 50700048 52 60 112
9 นายสุรศักดิ์ แซ่ย่าง 13/7 089-2426403 50700052 36 76 112
10 นายมนตรี นามอาษา 13/5 085-9257570 50700049 36 72 108
11 นาย ดำรง แซ่โซ่ง 13/13 081-0359534 50700050 40 68 108
12 นายประภาส วงศ์อภิชน 13/16 090-4654604 50700058 40 64 104
13 นายสว่าง ดำรงอาภาติ 13/18 082-2024642 50700061 40 64 104
14 นายจีระศักดิ์ ขัดทะเนตร 13/16 087-5467448 50700065 40 64 104
15 นายสุชาติ ธัญญโกศล 13/17 085-6273923 50700062 32 60 92
16 นายอุดร ม้าวิชัยกุล 13/16 090-7506273 50700072 28 60 88
17 นายชูชัย แซ่ย้าง 13/16 085-7116086 50700053 36 48 84
18 นายพงษ์ศักดิ์ แซ่ท้าว 13/18 084-4355254 50700073 24 60 84
19 นายวัฒนชัย เกียรติพรรณ 13/9 087-1839878 50700046 20 60 80