กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ค่าแรงสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2555 #
 ค่าแรงในสาธารณรัฐเกาหลี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555

ค่าแรงขั้นต่ำ 2009 ( สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552)

ค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2009 (1 มกราคม 2009 ~ 31 ธันวาคม 2009) 4,000 วอนต่อชั่วโมง วันละ 32,000 วอน
( =
4,000วอน X ทำงาน 8 ช.ม.)

บริษัทที่ทำงาน44ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ทำงาน 226ช.ม.ต่อเดือน = 904,000วอน

บริษัทที่ทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ทำงาน 209ช.ม.ต่อเดือน = 836,000วอน

ค่าแรงขั้นต่ำ 2010 ( เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553 )

ค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2010 (1 มกราคม 2010 ~ 31 ธันวาคม 2010) 4,110 วอนต่อชั่วโมง วันละ 32,880 วอน
( =
4,110วอน X ทำงาน 8 ช.ม.)

บริษัทที่ทำงาน44ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ทำงาน 226ช.ม.ต่อเดือน = 928,860 วอน

บริษัทที่ทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ทำงาน 209ช.ม.ต่อเดือน = 858,990 วอน

ค่าแรงขั้นต่ำ 2011 ( เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 )

ค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2011 (1 มกราคม 2011 ~ 31 ธันวาคม 2011) 4,320 วอนต่อชั่วโมง วันละ 34,560 วอน
( =
4,320วอน X ทำงาน 8 ช.ม.)

บริษัทที่ทำงาน44ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ทำงาน 226ช.ม.ต่อเดือน = 976,320 วอน

บริษัทที่ทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ทำงาน 209ช.ม.ต่อเดือน = 902,880 วอน

การทำงานล่วงเวลา (OT) ได้รับเงินเพิ่มอีก 50 % เช่น ค่าจ้างชั่วโมงละ 4,320 วอน หากทำงานล่วงเวลาจะได้รับเงินเพิ่มอีก 2,160 รวมเป็นชั่วโมงละ 6,480 วอน (50% ของ 4,320 = 2,160 รายได้ปกติชั่วโมงละ 4,320 + 2,160 = 6,480 วอน)

ค่าแรงขั้นต่ำ 2012 ใหม่( เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 )

ค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2012 (1 มกราคม 2012 ~ 31 ธันวาคม 2012) 4,580 วอนต่อชั่วโมง วันละ 36,640 วอน
 ( =
4,580วอน X ทำงาน 8 ช.ม.)  ( ประมาณวันละ 990 บาท ทำงาน 1 เดือนได้ค่าแรงประมาณ 30,
000 บาท)
(หมายเหตุ :: อัตรแลกเปลี่ยน ประมาณ 37 วอน/ 1 บาท)

บริษัทที่ทำงาน44ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ทำงาน 226ช.ม.ต่อเดือน = 1,035,080 วอน (ทำโอทีเต็ม 1 เดือนได้ประมาณ 27,975 บาทบวกเงินเดือนประจำได้ประมาณ 60,
000 บาท)
(หมายเหตุ :: อัตรแลกเปลี่ยน ประมาณ 37 วอน/ 1 บาท)

บริษัทที่ทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ทำงาน 209ช.ม.ต่อเดือน = 957,220 วอน (ทำโอทีเต็ม 1 เดือนได้ประมาณ 25,
870 บาท)
(หมายเหตุ :: อัตรแลกเปลี่ยน ประมาณ 37 วอน/ 1 บาท)

การทำงานล่วงเวลา (OT) ได้รับเงินเพิ่มอีก 50 % เช่น ค่าจ้างชั่วโมงละ 4,580 วอน หากทำงานล่วงเวลาจะได้รับเงินเพิ่มอีก 2,290 รวมเป็นชั่วโมงละ 6,870 วอน (50% ของ 4,580 = 2,290 รายได้ปกติชั่วโมงละ 4,580 + 2,290 = 6,870 วอน)