กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  เปิดอบรมสัมมนา เรื่องการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ โดย โค้ช พงศ์ศักดิ์ เปล่งแสง ( คุณเกมส์ ) #

เปิดอบรมสัมมนา เรื่องการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ โดย โค้ช พงศ์ศักดิ์ เปล่งแสง ( คุณเกมส์ )

      โรงเรียนเชียงรายภาษาได้เปิดอบรมสัมมนา หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จให้กับ ผู้เข้าเรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมตัวเข้าสอบก่อนไปทำงานที่ประเทศเกาหลี

ถือเป็นการได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณ พงศ์ศักดิ์ เปล่งแสง ซึ่งท่านเป็นถึง ที่ปรึกษา กระทรวงแรงงาน เป็นบุคคลซึ่งเปี่ยมไปด้วยความสามารถ ทั้งยังสร้างผลงานช่วยเหลือประเทศมามากมาย และถือเป็นความโชคดี อย่างยิ่งของนักเรียนโรงเรียนเชียงรายภาษา ที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความรู้ ทั้งยังสนุกสนาน เปิดมุมมอง เพิ่มประสบการณ์ ได้รับแนวความคิดใหม่ๆ และวิธีการเตรียมตัวการปฏิบัติตัว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสอบและการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีซึ่งจะ สามารถนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

        ประสบการณ์ล้ำค่านี้ โรงเรียนเชียงรายภาษา ไม่เคยหยุดที่จะแสวงหามามอบแก่นักเรียนของเรา เพื่อการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ตลอดไป