กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ค่าแรงขั้นต่ำปี2011 #

ค่าแรงขั้นต่ำปี2011 (วันที่ 1 ม.ร. 2011 ~ วันที่ 31 ธ.ค. 2011)

ชั่วโมงละ 4,320 วอน

วันละ 34,560 วอน ( = 4,320วอน X ทำงาน 8 ช.ม.)

บริษัทที่ทำงาน 44 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ = ทำงาน 226 ช.ม. ต่อเดือน = 976,320 วอน

บริษัทที่ทำงาน 40 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ = ทำงาน 209 ช.ม. ต่อเดือน = 902,880 วอน