กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  ข้อเกี่ยวกับการจ้างอีกรอบต่อสัญญา #

ระยะเวลาการจ้างงานซ้ำถูกเปลี่ยนแปลงเป็น๑ปี๑๐เดือนตั้งแต่ ๑๐ เมษายน ปี ๒๕๕๓ 
แรงงานที่เข้ามาประเทศเกาหลีโดยผ่านระบบ EPS ทำงาน 3 ปีแล้ว ถ้านายจ้างจะจ้างอีกรอบต่อสัญญาให้แรงงานไม่ต้องกลับประเทศ และทำงานได้อีก นานสุด ๑ปี ๑๐เดือน เช่น 
ถึงวันที่ วันที่ ๙ เมษายน ปี๒๕๕๓ ในกรณีที่นายจ้างจะต่อสัญญาจ้างอีก แรงงานต่างชาติสามารถทำงานอีก ๑ ปี ๑๑ เดือน
แต่ว่าตั้งแต่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ในกรณีที่นายจ้างจะต่อสัญญาจ้างอีก แรงงานต่างชาติสามารถทำงานอีกได้ เป็น ระยะเวลานานสุด ๑ป๊ ๑๐เดือน

คำเตือน

แรงงานต่างชาติต้องลงทะเบียนจ้างอีก ก่อน ๑๕วัน หรือ ๔๕ วัน จากวันกำหนด ๓ ปี         
ในกรณีที่ทำงานนานกว่า ๓ เดือนในสถานที่ทำงานที่สุดท้าย ลูกจ้างต้องจดทะเบียน ก่อน ๑๕ วันที่จะกำหนดระยะเวลา๓ปี
ในกรณีที่ทำงานสั้นกว่า ๓ เดือนในสถานที่ทำงานที่สุดท้าย ลูกจ้างต้องจดทะเบียน ก่อน ๔๕ วัน ที่จะกำหนดระยะเวลา ๓ ปี