กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียนเชียงรายภาษา


Username :
Password :

#  การเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานของปี2011 #

1.     40 ช.ม.ต่อสัปดาห์

-ตั้งแต่วันที่1เดือนกรกฏาคมบริษัทที่มีพนักงานทำงาน5คนถึง20คนลงมากำหนดการทำงานเป็น40ช.มต่อสัปดาห์

เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฏาคมปี2008เป็นต้นบริษัทที่มีพนักงาน20คนขึ้นไปกำหนดบังคับใช้40ช.มต่อสัปดาห์บริษัทที่ใช้เวลาการทำงาน44ช.ม. ต่อสัปดาห์ต่อไปจะต้องเปลี่ยนมาเป็น40ช.มต่อสัปดาห์แต่ไม่ได้หมายถึงวันเสาร์ไม่ต้องทำงานหากบริษัทใดที่มีงานเยอะจำเป็นต้องทำงานแต่ต้องมีการยื่นข้อตกลงกันก่อนในการทำงานและค่าแรงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

.-การทำงานล่วงเวลานระห่วง3ปีภายใน1สัปดาห์4ช.มจะต้องคิดเป็น25%หลังจากนั้นต้องคิดเป็น50%ของการทำงานล่วงเวลา.

2. ประกันเงินบำนาญ(เงินเทจิกึม)

-เริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนธันวาคม2010เป็นต้นไปบริษัทที่มีพนักงาน4คนลงมากฏกหมายบังคับบริษัทจ่ายประกันเงินบำนาญ(เงินเทจิกึม)ให้กับลูกจ้างเช่นเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่1เดือนธันวาคม2010ถึงวันที่30เดือนพฤศจิกายน2011แรงงานมีสิทธิ์รับ(เงินเทจิกึม)

-เริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนธันวาคมปี2010เป็นต้นไปถึงวันที่31เดือนธันวาคม2012บริษัทจะต้องจ่ายเงินเทจิกึม50%ให้กับพนักงานที่มีภายใน4คน.

-เริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนมกราคม2013เป็นต้นไปแรงงานเหล่านี้มีสิทธิ์รับประกันเงินบำนาญ(เงินเทจิกึม)100%

-ตั้งแต่วันที่1เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปผู้ประกอบที่มีพนักงาน4คนหรือรับพนักงานเข้าทำงานใหม่จะต้องลงทะเบียนสมัครทำประกันเงินบำนาญ(เงินเทจิกึม)ให้กับพนักงานเหล่านี้ตามกฏหมายบังคับใช้.

3. การทำสัญญาว่าจ้างงานใหม่

-การทำสัญญาว่าจ้างงานของแรงงานครั้งต่อไปแรงงานจะต้องมีอายุการทำงานมากว่า1เดือนขึ้นไปและนายจ้างจะต้องขอแจ้งดำเนินการต่ออายุการทำงานเพิ่มให้ก่อน7วัน

-ยกตัวอย่างเช่น,วันสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างงานวันที่25เดือนพฤศจิกายน2011หากนายจ้างจะดำเนินการต่อสัญญาว่าจ้างให้กับลูกจ้างในครั้งต่อไปนายจ้างจะต้องขอแจ้งทำก่อนวันที่25เดือนตุลาคม2011และนายจ้างจะต้องทำการยื่นเอกสารแจ้งไปที่ศูนย์แรงงานจัดหางานหรือโคยงจีวอนเซ็นเตอร์เขตในช่วงวันที่26เดือนตุลาคม~วันที่17เดือนพฤศจิกายนเท่านั้น

 

 

 

4-เริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนมกราคม2012เป็นตั้งไปอัตราค่าแรงขั้นต่ำตาม มาตราฐานค่าแรงงานของกระทรวงแรงงานที่มีการปรับขึ้นเป็น ช.ม 4,580วอน

การเปรี่ยบเทียบ

ปี2010

ปี2011

ปี2012

จ่าย ช.ม ล่ะ

4,110วอน

4,320วอน

4,580วอน

วันล่ะ(8ช.ม)

32,880วอน

34,560วอน

36,640 วอน

  เดือน

ทำงาน40ช.ม

858,990วอน

902,880วอน

957,220วอน

ทำงาน44ช.ม

928,860วอน

976,320วอน

1,035,080วอน

ล่วงเวลาเข้ากะวันหยุด

จ่าย(50%)

2,055วอน

2,160วอน

(25% 1,080วอน

2,290วอน

(25% 1,145วอน