สมัครหรือสอบถามข้อมูลผ่านทาง Facebook


เรื่อง ������������������������������������������������������������������
( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )

สมัครหรือสอบถามข้อมูลผ่านทาง Line


เรื่อง ������������������������������������������������������������������
( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )

@crl_school

คอร์สเรียนของเรา

หลักสูตร VIP

( สำหรับนักเรียนใหม่ )

ระยะเวลาการเรียน

* จำนวน 45 วัน   |   * ติวฟรี 15 วัน

สวัสดิการของโรงเรียน

* ฟรีที่พัก

* ฟรีอาหารกลางวัน จำนวน 20 มื้อ

* ฟรีอุปกรณ์การเรียน

฿ 12,500 บาท

หลักสูตรการเรียนเพื่อทำงานประเทศเกาหลีภายใต้รัฐบาลในระบบ EPS

หลักสูตรสำหรับนักเรียนเก่า

(ที่เคยไปทำงานที่ประเทศเกาหลีมาแล้วกลับมาเรียนใหม่)

ระยะเวลาการเรียน

* จำนวน 45 วัน   |   * ติวฟรี 15 วัน

สวัสดิการของโรงเรียน

* ฟรีที่พัก

* ฟรีอาหารกลางวัน จำนวน 20 มื้อ

* ฟรีอุปกรณ์การเรียน

฿ 11,250 บาท

หลักสูตรการเรียนเพื่อทำงานประเทศเกาหลีภายใต้รัฐบาลในระบบ EPS

หลักสูตรสำหรับนักเรียนเก่า

( สำหรับนักเรียนเก่าที่สอบไม่ผ่าน )

ระยะเวลาการเรียน

* จำนวน 45 วัน   |   * ติวฟรี 15 วัน

สวัสดิการของโรงเรียน

* ฟรีที่พัก

 

 

฿ 1,500 บาท

หลักสูตรการเรียนเพื่อทำงานประเทศเกาหลีภายใต้รัฐบาลในระบบ EPS

คอร์สติวของเรา

คอร์สติวสำหรับนักเรียนใหม่

( สำหรับนักเรียนใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นนักเรียนของทางโรงเรียน )

฿ 7,500 บาท

ระยะเวลาการเรียน

* ติว 15 วัน

สวัสดิการของโรงเรียน

* ฟรีที่พัก

หลักสูตรการเรียนเพื่อทำงานประเทศเกาหลีภายใต้รัฐบาลในระบบ EPS

คอร์สติวสำหรับนักเรียน

( สำหรับนักเรียนของทางโรงเรียนและเคยบินไปทำงานมาแล้ว )

฿ 5,900 บาท

ระยะเวลาการเรียน

* ติว 15 วัน

สวัสดิการของโรงเรียน

* ฟรีที่พัก

หลักสูตรการเรียนเพื่อทำงานประเทศเกาหลีภายใต้รัฐบาลในระบบ EPS

คอร์สติวสำหรับนักเรียนเก่า

( สำหรับนักเรียนเก่าแต่สอบไม่ผ่าน )

฿ 1,000 บาท

ระยะเวลาการเรียน

* ติว 15 วัน

สวัสดิการของโรงเรียน

* ฟรีที่พัก

หลักสูตรการเรียนเพื่อทำงานประเทศเกาหลีภายใต้รัฐบาลในระบบ EPS

คอร์สก่อนบิน / ตารางประมาณการค่าใช้จ่าย

หลักสูตรก่อนบิน

( สำหรับนักเรียนก่อนบินเพื่อเรียนวัฒธรรมเกาหลีก่อนบิน )

ระยะเวลาการเรียน

* จำนวน 7 วัน

สวัสดิการของโรงเรียน

* ฟรีที่พัก

* ฟรีอาหาร จำนวน 3 มื้อ 7 วัน

* ฟรีอุปกรณ์การเรียน

 

฿ 4,500 บาท

หลักสูตรการเรียนเพื่อทำงานประเทศเกาหลีภายใต้รัฐบาลในระบบ EPS

สรุปตารางค่าใช้จ่าย

(สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนและการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบไปทำงานที่ประเทศเกาหลี)

รายการทั้งหมด

ค่าเรียนภาษาเกาหลีก่อนสอบ

ค่าหนังสือเดินทาง

ค่าสอบ EPS-TOPIK PBT,CBT

ค่าตรวจโรค

ค่าฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม(ก่อนบิน)

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน

ค่าสมาชิกกองทุน

ค่าใช้จ่าย

12,500

1,050

830

1,700

4,500

11,500

500

 

บาท

บาท (โดยประมาณ)

บาท (โดยประมาณ)

บาท (โดยประมาณ)

บาท (โดยประมาณ)

บาท (โดยประมาณ)

บาท (โดยประมาณ)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประมาณ
฿ 32,850 บาท

*หมายเหตุ* ราคาข้างต้นเป็นราคาค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

มาเตรียมพร้อมกับเรา ศูนย์เตรียมสอบไปทำงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี